Rychlý kontakt
Otevřeno

Po-Pá 8.00 - 19.00
So 8.00 - 12.00

Chovatelské potřeby
Martin Frýbort
Zaorálkova 1369
252 63 Roztoky u Prahy
IČO 66861586
Akce a slevy na email

Antiparazitní obojek KILTIX


http://www.chovatelskepotreby.eu/teraristika/terarijni-osvetleni/kompaktni-uv-zarovky/2814/zarovka-exo-terra-reptile-uvb-150-13w-19406.htm chovatelské potřeby
terárium

chovatelské potřeby

spolehliva-firma-2017_125

teraristika

www.chovatelskepotreby.cz

spolehliva-firma-www.chovatelskepotreby.euspolehliva-firma-2014_125chovatelské potřeby Roztoky www.chovatelskepotreby.eu

chovatelské potřeby Roztoky

www.chovatelskepotreby.eu

  chovatelské potřeby

www.chovatelskepotreby.eu

teraristika akvaristika

www.chovatelskepotreby.eu

Město Roztoky

AKČNÍ LETÁK ke stažení

platnost 16.3.2020. - 15.4.2020

www.chovatelskepotreby.eu


Chcete li nás podpořit,

přidejte si na stránky náš odkaz


www.chovatelskepotreby.eu

www.chovatelskepotreby.eu - qr vizitka

krmiva roztoky

chovatelskepotreby.eu

www.chovatelskepotreby.eu

www.chovatelskepotreby.eu

chovatelskepotreby.eu

www.chovatelskepotreby.eu

www.chovatelskepotreby.eu

chovatelskepotreby.eu

www.chovatelskepotreby.eu

chovatelskepotreby Roztoky


TOPlist

teraristika

akvaristika

teraristika terária


terárium na chameleona

terárium

terárium agama

terárium na agamu

teraristika a akvaristika

chovatelská iteratura

Ještě dříve, než se začnete "prokousávat" nezáživnými odstavci a paragrafy, bychom Vám rádi řekli, že jsme všichni jen lidé a že je nám jasné, že se může stát, že zakoupené zboží nebude podle Vašich představ. Nic se neděje, prostě nám ho vraťte, nebo ho vyměníme za něco, co se Vám líbí.


I kdybychom se rozkrájeli, opravdu nemůžeme dopředu tušit, zda se na zboží něco pokazí, žárovka třeba přestane svítit, topení topit a tak dále.


Ale ani tak to není problém, jednoduše nám ho pošlete k reklamaci a my vše zařídíme.


Stát se zkrátka může cokoli a my jsme tady pro Vás a pro Vaši spokojenost a klid. A protože pořádek dělá přátele všechny dokumenty důležité pro reklamaci najdete na našich stránkách.


Pokud se Vám u nás něco líbilo, nebo i nelíbilo, napište nám a my se pro příště rádi polepšíme :-) zakaznici@chovatelskepotreby.eu, můžete i zavolat 603273007 (každý den 8:00 až 19:00).


Jestli si s něčím nevíte rady, napište nám info@chovatelskepotreby.eu, martin@chovatelskepotreby.eu, andy@chovatelskepotreby.eu .


Můžete taky zavolat 603273007, 605240189, 220912384 a my Vám se vším rádi poradíme.


Najdete nás také na facebooku https://www.facebook.com/chovatelskepotreby.eu/


Záruka

 

 1. Prodávající poskytuje záruku na jednotlivá zboží
  specifikovaná ve faktuře nebo v jiném účetním dokladu.

 

 1. Nároky kupujícího ze záruky za jakost se řídí režimem
  obchodního zákoníku.

 

 1. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé použitím, které
  jsou v rozporu s návodem k obsluze nebo všeobecnými zásadami; na závady
  vzniklé nesprávnou přepravou a nesprávným skladováním; neodborným nebo
  nepřiměřeným zacházením; provozem za jiných než výrobcem stanovených
  podmínek, resp.za neobvyklých podmínek; fyzickým poškozením; na závady
  vzniklé neodvratnou událostí (oheň,voda apod. ); povětrnostními vlivy;
  poškozením bleskem nebo elektrostatickým výbojem; nadměrným mechanickým
  opotřebením apod.

 

 1. Předmětem záručního plnění není rovněž běžná údržba,
  čištění a podobné úkony předepsané výrobcem v návodu k obsluze.

 

 1. Zboží lze užít jen k účelům uvedeným v návodech k použití.

 

 1. Od 1.1.2003 je v účinnosti zákon č. 136/2002 Sb., kterým
  se měním občanský zákoník.

 

 1. (Záruční doba spotřebního zboží je 24 měsíců. Za vadu je
  považováno to, co neodpovídá kvalitativnímu vymezení zboží, jež vyplývá z
  kupní smlouvy. Naopak nelze za vadu považovat případ, kdy výrobek doslouží
  v důsledku užití či běžného opotřebení úměrného délce a způsobu užívání.
  Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou
  formou, umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu
  vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci (obsahující jméno a příjmení,
  název nebo obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo, sídlo
  právnické osoby nebo bydliště fyzické osoby). Prodávající může poskytnout
  záruku přesahující rozsah záruční doby stanovené v zákoně, v záručním
  listu prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky. Nesplněním
  povinností týkajících se vydání záručního listu není platnost záruky
  dotčena. Je-li to s ohledem na poskytovanou záruku potřebné, prodávající v
  záručním listu vysvětlí obsah poskytované záruky, uvede její rozsah,
  podmínky, dobu platnosti a způsob, jakým je možno uplatnit nároky, jež z
  ní plynou. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní
  připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k
  použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty. Záruka se
  nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, ani na
  vady, pro které byla sjednána nižší cena. Kupující může požadovat výměnu
  věci nebo výměnu součásti věci pouze není-li to vzhledem k povaze vady
  neúměrné. Po dobu prvních 6 měsíců záruční doby se přenáší důkazní břemeno
  v reklamačním řízení na prodávajícího).

 

Kontrola dodávky

 

 1. Kupující je povinen zkontrolovat obsah dodávky při
  převzetí zásilky od dopravce. Pokud obsah dodávky není kompletní, zboží je
  poškozeno nebo zboží neodpovídá uvedenému množství a popisu na přiložené
  faktuře, reklamuje kupující zásilku přímo u dopravce. Není-li možné z
  objektivních důvodů provést kontrolu dodávky hned při převzetí zásilky od
  dopravce, je kupující povinen tak učinit bez zbytečného odkladu do 24
  hodin a o zjištěných závadách neprodleně informovat prodávajícího.

 

Reklamace dodávky zboží

 

 1. V případě zjištěných závad se kupující zavazuje
  prodávajícího informovat do 3 dnů od převzetí zboží e-mailem na adresu:
  info@chovatelskepotreby.eu, písemným oznámením - faxem nebo poštou (s uvedením
  popisu závady a popis jejího vzniku, uvedením objednávky, data nákupu a
  případným číslem účtu či adresou pro vrácení peněz.).

 

 1. Kupující je povinen zajistit prohlídku předmětu plnění co
  nejdříve po přechodu nebezpečí škody na předmětu plnění.

 

 1. Pokud kupující předmět plnění neprohlédne nebo nezařídí,
  aby byl prohlédnut v době přechodu nebezpečí škody na předmětu plnění,
  může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, pouze pokud
  prokáže, že tyto vady měl předmět plnění již v době přechodu nebezpečí
  škody na předmětu plnění.

 

 1. Vady, které mohly být zjištěny později při vynaložení
  odborné péče, je kupující povinen oznámit prodávajícímu nejpozději do
  konce záruční doby.

 

 1. Kupující je povinen uplatňovat reklamaci předložením
  předmětu plnění a písemným oznámením (popř. faxem nebo e-mailem)
  obsahujícím co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady předmětu plnění
  nebo může takovou reklamaci uplatnit osobně.

 

 1. Při reklamaci předmětu plnění je kupující povinen prokázat
  zakoupení předmětu plnění u prodávajícího fakturou (kopiemi).

 

 1. Prodávající není povinen přijmout k vyřízení reklamace
  předmět plnění, nepředá-li jej kupující se všemi součástmi a
  příslušenstvím.

 

 1. O výsledku reklamace je kupující informován způsobem
  sjednaným s prodávajícím (mailem, telefonicky, faxem, písemně), a to
  nejpozději do 30 dnů od převzetí předmětu plnění k vyřízení reklamace.

 

 1. Odstranění závady je dle typu produktu realizováno výměnou
  produktu, výměnou vadného dílu, případně odstraněním závady v servisním
  středisku.

 

 1. Náklady na zaslání (dopravu) reklamovaného zboží nese
  zákazník.

 

Neoprávněná reklamace

 

Při neoprávněné reklamaci (nebude-li zjištěna oznámená
závada, nebo půjde-li o závadu nespadající do záručních podmínek) může
prodávající požadovat úhradu vzniklých nákladů za dopravu, opravu...).

Vytvořeno pomocí Tvujeshop.cz
Vlastní eshop snadno a rychle